1-14 جالباسی با جاکفشی کوچک ۵۴۴

مدل های ساخته شده جالباسی با جاکفشی سرهم ایستاده با درب های داشبوردی

3-11 جالباسی با جاکفشی کوچک ۵۴۴

 

2-14 جالباسی با جاکفشی کوچک ۵۴۴

 

5-2 جالباسی با جاکفشی کوچک ۵۴۴

از ویژگی های جالباسی های همراه با جاکفشی استفاده از فضای بالای جاکفشی که معمولا بلا استفاده میگردد و فضای مناسبی برای جالباسی میباشد که میتوان برای برای جالباسی میهمان و میزبان استفاده کرد که در دو حالت درب دار و بدون درب میتوان اجرا کرد با درب های ریلی و لولایی

برای دیدن مدلها و اطلاعات بیشتر از (صفحه نخست) آغاز فرمایید